eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 05 06 20210506 06.05.2021 17:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS302021 PS 30/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Leksefri Nissedalsskule? Utgreiing jf. handlingsprogrammet 2021
0 PS312021 PS 31/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Evaluering av flyktningarbeidet i Nissedal kommune - 2015-2021
0 PS322021 PS 32/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Revidert Plan for overgangar "Frå eldst til yngst"
0 PS332021 PS 33/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Tilsynsrapport etter kommunalt barnehagetilsyn februar 2021
0 PS342021 PS 34/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Kommunal planstrategi 2021 - 2023 - Nissedal kommune - godkjenning
0 PS352021 PS 35/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ombygging/utbetring kjøkken/vaskeri - NOS
0 PS362021 PS 36/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Brannstasjon/ kombinasjonsbygg (Brann og uteavdeling teknisk drift)
0 PS372021 PS 37/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Styrking av næringsfondet
0 PS382021 PS 38/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Covid 19 - Kommunal kompensasjonsordning lokale verksemder
0 PS392021 PS 39/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Oversikt over eigedomar med fritak for eigedomsskatt jf. eskl. § 7A og 7B - 2021
0 PS402021 PS 40/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Val av valstyre for Stortingsvalet 2021
0 PS412021 PS 41/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Referat- og drøftingssaker
Versjon:5.2.01