eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 06 04 20200604 04.06.2020 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS552020 PS 55/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 1. tertial 2020
0 PS562020 PS 56/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Kyrkjebygdheia VA - tiltak på eksisterande nett etter tilkopling 2019
0 PS572020 PS 57/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Ombygging av sentrifuge på Treungen renseanlegg 2020
0 PS582020 PS 58/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Bruk av stimuleringsmidlar til sommarjobb - lønnstilskot
0 PS592020 PS 59/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll N - 1/16 - Nordbygdvegen 190 - Bruksendring - dispensasjon
0 PS602020 PS 60/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll N-33/46 - Landvik 14 -Riving og oppattbygging av bustadhus + garasje - reguleringsplankrav - dispensasjon
0 PS612020 PS 61/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll N - Søknad om konsesjon til å kjøpe eigedomen - 47/13 - Tjønnefoss skule
0 PS622020 PS 62/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll N - Søknad om å dele frå tunet med bygningar - jordlovsbehandling - 15/1 - Tveitane søndre
0 PS632020 PS 63/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll N - 15/1 - Frådeling av tun med våningshus og driftsbygningar - dispensasjon
0 PS642020 PS 64/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Referat- og drøftingssaker
0 PS652020 PS 65/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Rullering kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2031 - forslag til høyring/offentleg ettersyn
0 PS662020 PS 66/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll N - Rullering - Kommuneplanens arealdel 2020 - 2031 - forslag til høyring/offentleg ettersyn
0 PS672020 PS 67/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Forslag til vedlikehaldstiltak som kan gjennomførast for å hjelpe lokalt næringsliv og ferievikarar i kommunen
Versjon:5.2.01