eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 02 13 20200213 13.02.2020 18:00 Kommunehuset kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Nedtrapping av ressursinnsats kring flyktningarbeidet
0 PS22020 PS 2/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Barnehagestruktur i Nissedal kommune
0 PS32020 PS 3/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Konsekvensar kring redusering av stillingar i eining for barnehage
0 PS42020 PS 4/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Kutt i lærarstillingar hausten 2020 - oppfølging av budsjettvedtak
0 PS52020 PS 5/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Nedbemanning 2020 - Eining for helse- og habilitering
0 PS62020 PS 6/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Bygging av omsorgsbustader 2020
0 PS72020 PS 7/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Handlingsplan for kommunalt næringsfond - KMD - Nissedal kommune 2020
0 PS82020 PS 8/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Etablere Nissedal ungdomsråd
0 PS92020 PS 9/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Konstituering av råd for funksjonshemma - 2019-2023
0 PS102020 PS 10/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Konstituering av eldreråd for perioden 2019-2023
0 PS112020 PS 11/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Politisk styringsgruppe - ny felles avløpsløysing for Gautefallheia
0 PS122020 PS 12/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Val av medlem til representantskap for Kraftkompetanse KO
0 PS132020 PS 13/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Skatterekneskapen - Årsrapport/Årsrekneskap 2019
0 PS142020 PS 14/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Årsmelding 2019
0 PS152020 PS 15/2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referat- og drøftingssaker
Versjon:5.2.01