eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 10 24 20191024 24.10.2019 08:30 Kommunehuset Ordførarkontoret Formannskapet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1032019 PS 103/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 2. tertial 2019
0 PS1042019 PS 104/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 2.tertial 2019 - investeringsbudsjettet
0 PS1052019 PS 105/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll N - Søknad om deling av landbrukseigedom - 4/3 Nykos m.fl.
0 PS1062019 PS 106/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll N - Søknad om konsesjon for å kjøpe landbrukseigedomen - 7/1,3 - Vik øvre og 14/1 - Tveitane nordre
0 PS1072019 PS 107/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll N - 28/1 - Fjonevegen 2275 - Søknad om tilleggsareal (garasjetomt) til 28/21 - dispensasjon
0 PS1082019 PS 108/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll N - Nytt vegsamband Kyrkjebygda - Tørdal - overordna avklaringar
0 PS1092019 PS 109/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll N - Planvedtak for vern av tømmerrenna ved Jettegrytene
0 PS1102019 PS 110/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Ny handsaming - søknad om støtte til Klatrefestivalen 2019
0 PS1112019 PS 111/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Ny søknad om etableringstilskot frå Fjonesundet Kafè
0 PS1122019 PS 112/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om midlar til kjøp av jolegatelys i Treungen sentrum - Nissedal næringslag
0 PS1132019 PS 113/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om fritak for eigedomsskatt - gnr. 4, bnr. 13
0 PS1142019 PS 114/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Referat- og drøftingssaker
Versjon:5.2.01