eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 18 20170518 18.05.2017 18:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS232017 PS 23/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Utgreiing av ulike modellar for gratis skulemat
0 PS242017 PS 24/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Auke bemanninga i Felle barnehage
0 PS252017 PS 25/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om samtykke til oreigning av areal til skuleføremål
0 PS262017 PS 26/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Val av valstyre for stortingsvalet 2017
0 PS272017 PS 27/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om fritak frå politiske verv - Stein Skåli
0 PS282017 PS 28/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Smittevernplan
0 PS292017 PS 29/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Svivkollen hyttefelt - VA-plan og avtalar om anleggsbidrag
0 PS302017 PS 30/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Frivillig anleggsbidragsavtale for utviding av VA-nettet i Nordbygda
0 PS312017 PS 31/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Oversikt over eigedomar med fritak for eigedomsskatt jf. eskl. § 7A og 7B
0 PS322017 PS 32/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Krav om tilbakebetalingar av evt. uriktige utbetalingar til Den katolske kirke
0 PS332017 PS 33/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Årsmelding for Kontrollutvalet 2016
0 PS342017 PS 34/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Skatt 2016 - Årsrapport/Rekneskap/Kontrollrapport
0 PS352017 PS 35/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Godkjenning av årsrekneskapen 2016
0 PS362017 PS 36/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Årsmelding 2016
0 PS372017 PS 37/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 3. tertial 2016 - Økonomisk resultatansvar
0 PS382017 PS 38/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Referat- og drøftingssaker
Versjon:5.2.01