eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 12 05 20191205 05.12.2019 08:30 Kommunehuset Ordførarkontoret Formannskapet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1292019 PS 129/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Kommuneplanarbeidet - organisering og drøfting av samfunnsdelen
0 PS1302019 PS 130/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut N - Søknad om konsesjon for å kjøpe parsellen, Myrane, av - 7/1 - Vik øvre
0 PS1312019 PS 131/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut N - 36/3 - Sønderland, Haugsjåbakk - Frådeling av bustadtomt til heilårsbustad - dispensasjon
0 PS1322019 PS 132/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Søknad om næringstilskot frå PH Papirarbeid
0 PS1332019 PS 133/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Søknad om å bruke ATV i utmark - Jan Heyerdahl
0 PS1342019 PS 134/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Referat- og drøftingssaker
Versjon:5.2.01