eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/226 20210504 04.05.2021 Inngående brev Omsetningsoppgåver for alkohol 2020 Storebjorn - Vebjørn Teigen Haugerud
2021/226 20210504 04.05.2021 Inngående brev Omstningsoppgåve alkohol 2019 Fjonesundet kafe Leo Kievit
2021/553 20210504 04.05.2021 Inngående brev K - 35/47 - Jacob Naadlands veg 2 - Byggesøknad - Lager/garasje Svein Heggtveit
2021/552 20210504 04.05.2021 Inngående brev N - 31/202 - Svivkollen hyttefelt tomt 28 - Byggesøknad - Fritidsbustad CARL ERIK WINTHER LARSEN AS
2021/140 20210504 04.05.2021 Inngående brev Utbetaling av "pott for fellestiltak" Bjørn Reime
2021/550 20210504 04.05.2021 Inngående brev N - 31/202 - Svivkollen hyttefelt tomt 17 - Byggesøknad - Fritidsbustad CARL ERIK WINTHER LARSEN AS
2021/548 20210504 04.05.2021 Inngående brev N - 31/218 - Naurak 52 - Byggesøknad - Tilbygg fritidsbustad Ugstadeiendom - Finn Håkon Rype
Ingen tilgang 20210504 04.05.2021 Inngående brev N - 17/1 Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend - klage på godkjenningsvedtaket Kjell Gunnar Kleven
2021/554 20210504 04.05.2021 Inngående brev K - 15/104 - Granittvegen 11 - Byggesøknad - Garasje BYGGMESTER INGE AAMLID AS
2021/541 20210504 04.05.2021 Utgående brev Oppseiing av stilling i Nissedal kommune *****
2021/554 20210504 04.05.2021 Inngående brev K - 15/104 - Granittvegen 11 - Nabomerknad til byggesøknad Ebnett - Odd Wachek
2021/372 20210504 04.05.2021 Utgående brev K - 1/190 - Søknad om seksjonering - Godkjenning Kyrre Jacobsen
2021/527 20210504 04.05.2021 Utgående brev K - 14/424 - Vrådal brygge - Byggesøknad - Fritidsbustad nr 2 - Godkjent CAPRA UTVIKLING AS
Ingen tilgang 20210504 04.05.2021 Inngående brev Protokoll representantskapsmøte Sør-Øst 110 IKS, torsdag 29. april Sorost110 - Kim Haugan
2021/401 20210504 04.05.2021 Utgående brev K - 16/9 - Straand Sommerland - Ny utbygging - Dispensasjonssøknad - Tillegg STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
2021/525 20210504 04.05.2021 Utgående brev K - 1/3 og 1/271 - Vrådal skisenter B10, Tomt 102 - Frådeling av tomt - Godkjenning Tormod John Kråkenes
2021/526 20210504 04.05.2021 Utgående brev K - 1/3 - Vrådal skisenter B10, Tomt 95 - Frådeling av tomt - Godkjenning Tormod John Kråkenes
2021/529 20210504 04.05.2021 Utgående brev K - 14/424 - Vrådal brygge - Byggesøknad - Fritidsbustad nr 6 - Godkjent CAPRA UTVIKLING AS
Ingen tilgang 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. søknad til brannkonstabel *****
2021/256 20210504 04.05.2021 Inngående brev Felehovet Nord 151 Sandefjord Kommune - Liv Astrid Eidi Rask
Ingen tilgang 20210504 04.05.2021 Inngående brev Oppseiing av fast stilling og vikariat *****
Ingen tilgang 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om permisjon *****
2021/551 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om permisjon *****
2021/284 20210504 04.05.2021 Inngående brev K - 16/19 - Kviteseidvegen 1753 - Tilbakemelding - saken er trukket Statsforvalteren -
2020/152 20210504 04.05.2021 Inngående brev K - 15/8 - Bjørøyvegen 130 - Byggesøknad - Kårbustad NORSJØ ARKITEKTER AS
2021/549 20210504 04.05.2021 Inngående brev N - 34/263 og 34/225 - Søknad om sammeslåing av matrikkelenheter roy m.fl.
2021/9 20210504 04.05.2021 Inngående brev 11/114 - Eigenfråsegn - Are Omdal Advokatdevold - Ole Joakim Devold
2021/85 20210504 04.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 30.04.2021 for Andreas Myklebust (vedtaksref:100007434400798) Es Nav - Helfo vedtak
2020/433 20210504 04.05.2021 Inngående brev Bestilling - rapportering om meirutgifter og mindreinntekter som følgje av Covid 19 Statsforvalteren - Willumsen, Mats Øivind
2021/523 20210504 04.05.2021 Utgående brev N - 38/623 - Felehovet nord tomt 142 - Søknad om rammeløyve - Fritidsbustad og anneks for overnatting- Godkjent Per Gunvald Haugen
2021/284 20210503 03.05.2021 Inngående brev K - 16/9 - Kviteseidvegen 1753 - Stadfesting av at klaga etter jordlova er trekt. Kviteseid Kommune - Peter Rieber-Mohn
2021/401 20210503 03.05.2021 Inngående brev K - 16/9 - Straand Sommerland - Dispensasjonssøknaden - Tillegg Straand - Johan Straand
2021/1 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Egnorge -
2021/372 20210503 03.05.2021 Inngående brev K - 1/190 - Vrådal Panorama - Situasjonskart Caprautvikling -
2021/1 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ta -
2021/1 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ta -
2021/1 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ta -
2021/1 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ta -
2021/1 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ta -
2021/1 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ta -
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Inngående brev N - 41/371 - Kyrtjønn tomt H77 - Byggesøknad - Fritidsbustad - Retta gjennomføringsplan Gunstein Lindtveit
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad til brannkonstabel Me - Magne Andre Sollid
2021/1 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Ta - m.fl.
2021/218 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innkalling til møte 27.05.21 *****
2021/543 20210503 03.05.2021 Inngående brev N - 34/271 - Kvaråsvegen 127 - Byggesøknad - Ny fritidsbustad MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Utgående brev Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte pr. 01.04.21 *****
2021/544 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innkalling til møte 27.05.21 *****
2021/2 20210503 03.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2017-20210501-3822 SKATTEETATEN
2021/1 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Egnorge -
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Inngående brev Leirskoleopphold 2021 - refusjonsgaranti Røde Kors sentrene, Haraldvigen
2021/545 20210503 03.05.2021 Inngående brev Avtale om praksisplass - ***** ***** ***** *****
2021/507 20210503 03.05.2021 Inngående brev Jobbsøknad helsefagarbeider - ID 639 *****
2021/467 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler SØNDAGSSKOLEN NORGE, Homme og Heimdal sundagsskule
2021/467 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler FriBU
2021/2 20210503 03.05.2021 Inngående brev EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG_KRAFTSELSKAP_2018_20210501_3822 SKATTEETATEN
2021/83 20210503 03.05.2021 Inngående brev Vegdirektoratets høringsnotat for N500 av 30. april 2021.PDF STATENS VEGVESEN
2021/83 20210503 03.05.2021 Inngående brev Revisjon av vegnormal N500 Vegtunneler - offentlig høring.PDF STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Inngående brev N - 17/1 - Regulerlingsplan Nordstøyl hyttegrend - Klage på reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend.pdf Thomas Lundvang
2021/542 20210503 03.05.2021 Inngående brev N - 12/69/41 - Sylvtjønn 73 - Byggesøknad - Tilbygg fritidsbudstad Jan Nielsen
2021/9 20210503 03.05.2021 Inngående brev 25/1/1 - Eigenfråsegn - Bjørn-Henning Hauge Bjørn-Henning Hauge
2021/541 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oppseiing av stilling i Nissedal kommune *****
2021/274 20210503 03.05.2021 Inngående brev Styremøte protokoll IATA IKS Nissedal Kommune - Info Nissedal
2021/546 20210503 03.05.2021 Inngående brev K - 14/424 - Søknad om seksjonering CAPRA UTVIKLING AS
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Utgående brev Innkalling til møte i SU og SMU onsdag 09.06.2021 Anne Aarak m.fl.
2021/83 20210503 03.05.2021 Inngående brev Skjema høringsuttalelser N500.PDF STATENS VEGVESEN
2021/467 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler NISSEDAL BYGDEKVINNELAG
2020/1062 20210503 03.05.2021 Utgående brev Rekneskapen 2020 - uttale frå leiinga Vestfold og Telemark kommunerevisjon IKS
2021/511 20210503 03.05.2021 Inngående brev Jobbsøknad helsefagarbeider - ID 643 *****
2021/528 20210503 03.05.2021 Utgående brev K - 14/424 - Vrådal brygge - Byggesøknad - Fritidsbustad nr. 4 - Godkjent CAPRA UTVIKLING AS
2021/1 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Ta - m.fl.
2021/467 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknda om kulturmidler Nissedal Skyttarlag
2021/2 20210503 03.05.2021 Inngående brev EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG_KRAFTSELSKAP_2019_20210501_3822 SKATTEETATEN
2016/1101 20210503 03.05.2021 Utgående brev N - 38/368 - Bjønntjønn fjellgrend 202 - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad - Godkjent Sf-Nett - Roger Langerud m.fl.
2018/1049 20210503 03.05.2021 Utgående brev N - 38/595- Felehovet nord 428 - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad - Godkjent Eikas - Bente Lien m.fl.
Ingen tilgang 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad om bierverv Politiet - Marie Kornmo Enger
2021/535 20210430 30.04.2021 Inngående brev N - 1/8 - Flesjedalen tomt 13 - Byggesøknad - Fritidsbustad - Nytt situasjonskart Ranahytta - Kari Tverå
2021/525 20210430 30.04.2021 Inngående brev K - 1/3 og 1/271 - Nabovarsel - Vraadal Panorama Skisenter Alpin - Petter Johnsen
2021/467 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler Ruth Gilje
2021/467 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om kultumidlar Nissedal Kommune - Harald Valle
2021/9 20210430 30.04.2021 Inngående brev 12/36 - Eigenfråsegn - Linda Hansen Linda Hansen
2021/337 20210430 30.04.2021 Inngående brev N - 36/73 - Protokoll for oppmålingsforretning Nissedal Kommune -
2021/337 20210430 30.04.2021 Inngående brev N - 36/162 - Matrikkelbrev over 36/162 Nissedal Kommune -
2020/1000 20210430 30.04.2021 Inngående brev N - 34/112 - Bjønntjønnlia 112 - Byggesøknad - Tilbygg fritidsbustad og frittståande bod Bjørn Grevling Trimino
2020/725 20210430 30.04.2021 Inngående brev Protokoll for oppmålingsforretning 37/2 - Åmli kommune Nissedal Kommune -
2020/725 20210430 30.04.2021 Inngående brev E-post konservasjon ang protokollutskrift som hjemmelshaveren ikke godkjente Nissedal Kommune -
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Utgående brev Stadfesting på godkjent sertifikat for å føre Fjoneferja Leo Kievit
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svarbrev lærarstillingar Klara Sigrid van der Gugten Beyer-Clausen m.fl.
2021/230 20210430 30.04.2021 Inngående brev K - 1/320 - Vrådal skisenter - Ny mailadresse Riasnorway - Mina Thorsrud
2021/467 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler Nissedal sundagsskule
2021/467 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler Nissedal Yngreslag
2021/9 20210430 30.04.2021 Utgående brev 12/36 - Eigenfråsegn - Linda Hansen Linda Hansen
2021/9 20210430 30.04.2021 Utgående brev 38/361 - Eigenfråsegn - Roald Nomme Roald Nomme
2018/588 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om fri fra undervisning ***** ***** ***** *****
2018/588 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om fri fra undervisning ***** ***** ***** *****
2021/9 20210430 30.04.2021 Utgående brev 12/97 - Eigenfråsegn - Per Berg og Inger-Lise Syvertsen Privatmegleren - Christoffer Kvalshaugen
2021/467 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidlar frå Havrefjell Turlag 2021 Ole Jakob Braaten
2020/1244 20210430 30.04.2021 Utgående brev K - 14/346 - Reguleringsplan Furuheim hyttegrend - Planendring tomt 27 - særutskrift Sweco - Due, Nils Petter m.fl.
2021/247 20210430 30.04.2021 Utgående brev N - 34/277, 34/278, 34/279 - Øverlandsheia tomt 19, 20 og 35 - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
2021/304 20210430 30.04.2021 Inngående brev K - 1/1 - Reguleringsplan Stemnetten - Kommentar/ merknad vedr detaljregulering for Stemnetten hyttefelt, Vrådal Panorama Mepex - Lars Inge Fjellestad
2021/9 20210430 30.04.2021 Utgående brev 32/59 - Eigenfråsegn - Fred Tore Lie Krogsveen Beate Tørre
2021/86 20210430 30.04.2021 Utgående brev Stadfesting i samband med krav på tilskot for 2020 - ressurskrevjande helse- og omsorgstenester Vestfold og Telemark revisjon iks
2021/9 20210430 30.04.2021 Inngående brev 38/361 - Eigenfråsegn - Roald Nomme Roald Nomme
2021/9 20210430 30.04.2021 Inngående brev 32/59 - Eigenfråsegn - Fred Tore Lie Krogsveen Beate Tørre
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Inngående brev K - 1/1, 1/350 - Reguleringsplan Orreleikåsen - Innspel/synspunkt til planarbeid Jon Ingebretsen
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Inngående brev N - 17/1 - Reguleringspland Nordstøyl hyttegrend - Klage på vedtak N-17/1 Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend Tone Elgen Semb
2020/1439 20210430 30.04.2021 Utgående brev N - 26/1 - Borstadvegen - Søknad om frådeling av tomt - Varsel om oppmålingsforretning Olav Borstad
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - ID 632 Geir Christian Enger m.fl.
2021/86 20210429 29.04.2021 Inngående brev 964964343 NISSEDAL KOMMUNE, Innrapportering særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Vtrevisjon - Hilde Vatnar
2021/537 20210429 29.04.2021 Inngående brev Fwd: Tilstandsrapport med verdi Holmvassvegen 164, 3854 Nissedal. Ang areal og høyde Klaus Raahauge
2021/362 20210429 29.04.2021 Inngående brev K - 31/2 Roeid - Søknad om tiltak - Riving/sanering sefrakreg. bygningar - Svar frå VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vtfk -
2021/518 20210429 29.04.2021 Inngående brev N - 34/256 - Kvarvåsvegen - Byggesøknad - Ny fritidsbustad - Søknad om disp. for rekkefølgjekrav Tbid - Øyvind Kverndal
2016/1101 20210429 29.04.2021 Inngående brev N - 38/368 - Bjønntjønn fjellgrend 202 - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad Sf-Nett - Roger Langerud
Ingen tilgang 20210429 29.04.2021 Inngående brev Innspel frå Delta ved nedbemanning Nissedal Kommune - Gerd Dalane
Ingen tilgang 20210429 29.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - ID 626 Lena Flageborg m.fl.
2021/467 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler LAGET FELSINGEN
2021/536 20210429 29.04.2021 Inngående brev Medlemskontingent til KS 2022 Ks - Gerardo Poblete
Ingen tilgang 20210429 29.04.2021 Utgående brev Oppseiing av 30% stilling i Nissedal kommune frå 01.08.21 *****
2021/9 20210429 29.04.2021 Utgående brev 34/276 - Eigenfråsegn - Lars Øyvind Syvertsen og Christel Alvear Schrøder ADVOKATFIRMAET JESSEN AS
2021/362 20210429 29.04.2021 Inngående brev K - 31/2 - Roeid - Svar - Søknad om tiltak - Riving/sanering sefrakreg. bygningar - Tilstandsvurdering VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2021/401 20210429 29.04.2021 Utgående brev K - 16/9 - Straand Sommerland - Tilleggsopplysingar - utsett høyringsfrist - svar STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
2021/9 20210429 29.04.2021 Inngående brev 12/97 - Eigenfråsegn - Per Berg og Inger-Lise Syvertsen Privatmegleren - Christoffer Kvalshaugen
2021/538 20210429 29.04.2021 Inngående brev N - 38/603 - Felehovet nord - Byggesøknad - Ny fritidsbustad HETLAND AGDER AS
Ingen tilgang 20210429 29.04.2021 Inngående brev Vedr. 21-16769-2 - Svar på søknad *****
2021/362 20210429 29.04.2021 Utgående brev K - 31/2 - Sandoddvegen 6 - Roeid - Søknad om riving av 3 bygningar - Godkjent Florentz - Stian florentz m.fl.
2020/1000 20210429 29.04.2021 Utgående brev N - 34/112 - Bjønntjønnlia 112 - Utførte byggetiltak utan løyve - Avklaring Bjørn Grevling Trimino
Ingen tilgang 20210429 29.04.2021 Utgående brev Krav om integreringstilskudd år 1 for år 2021 *****
2021/504 20210429 29.04.2021 Utgående brev Annonse - ledig stilling *****
2021/537 20210429 29.04.2021 Utgående brev Vedk. eigedomsskatt gnr. 15, bnr. 6, fnr. 5 Klaus Raahauge
2020/1276 20210429 29.04.2021 Utgående brev K - 1/47/0/9 og 1/47/0/10 - Kjetilskotvegen 74 og 72 - Oppføring av 2 nye fritidsbustader - Pålegg om stans av arbeidet BYGGMESTER LØKKE AS
2019/860 20210429 29.04.2021 Inngående brev Påminning - innsending av refusjonskrav *****
2021/535 20210429 29.04.2021 Inngående brev N - 1/8 - Flesjedalen - Byggesøknad - Ny fritidsbustad RANAHYTTA AS
2021/534 20210429 29.04.2021 Inngående brev Avslutning av arbeidstilhøve for å gå over i anna stilling *****
2020/1423 20210429 29.04.2021 Utgående brev N - 35/159 - Homsvad - Treungvegen - Søknad om utslepp for bustad - Godkjent Morten Rygh-Pedersen
Ingen tilgang 20210429 29.04.2021 Utgående brev Svar på Delta sine innspel ved nedbemanning *****
2021/490 20210428 28.04.2021 Inngående brev Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedr rapp av antall PU Vtrevisjon - Birgitte Lindner Bøen
2021/483 20210428 28.04.2021 Inngående brev N - 34/159 - Kvarvåsvegen (tomt T4) - Ny fritidsbustad - Disp. søknad rekkefølgjekrav Sweco - Nordstrøm, Erik
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Inngående brev Eigedomsskatt, renovasjonsgebyr og feiegebyr - 2021 Nome Kommune - Jørn R Hansen
2021/229 20210428 28.04.2021 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd til by- og stedsutviklingsarbeid i VT fylke vår 2021 - litt redigert, beklager Vtfk - Lene Hennum
2011/1024 20210428 28.04.2021 Inngående brev 21_01232-2 Oppdragsbekreftelse 1383658_559146_0- advokatbistand - stillingsvernssak Ks - Tor Allstrin
2021/467 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad om prosjektmidlar TREUNGEN IDRETTSLAG
2020/1562 20210428 28.04.2021 Inngående brev N - 38/578 - Felehovet nord 116 - Byggesøkad - Endring av ansvar TEGNEPARTNER AS
2021/401 20210428 28.04.2021 Inngående brev K - 16/9 - Straand Sommerland - Innhenting av opplysninger - ber om utsatt frist - STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Utgående brev Avslutte arbeidsavtale lørdagsbading *****
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Utgående brev Eigedomsskatt, renovasjonsgebyr og feiegebyr - 2021 Jørn Ragnar Hansen m.fl.
2020/1255 20210428 28.04.2021 Inngående brev K- 22/23 - Straumanvegen 213 - Søknad plassering av bygg, Gnr 22, Bnr 23 Kviteseid kommune. Jordheim - Geir Jordheim
2021/531 20210428 28.04.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Kommunekraft AS 20. mai 2021 Lundogco - Mariann Hernes Brynlund
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Utgående brev Svar på: Vedrørende arbeidstager *****
2021/362 20210428 28.04.2021 Utgående brev K - 31/2 - Roeid - Søknad om tiltak - Riving/sanering sefrakreg. bygningar - Tilstandsvurdering Vestfold og Telemark fylkeskommune
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Utgående brev N - 41/371 - Kyrtjønn tomt H77 - Byggesøknad - Fritidsbustad - Godkjent Gunstein Lindtveit m.fl.
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Utgående brev Klippekort til MS Nissen Gerard De Ruiter
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon *****
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Utgående brev K - 86/1 - Ordalsvegen 52 - Byggesøknad - Tilbygg våningshus - Godkjent Scania - Ole Kristian Vindsvoll m.fl.
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Utgående brev N - 8/1/23 - Nissedalsvegen 921 - Byggesøknad - Terrasse og fasadeendring - Godkjent Tomas Løyte
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Inngående brev Avslutte arbeidsavtale lørdagsbading *****
2021/530 20210428 28.04.2021 Utgående brev Skjema om kommuneadministrativ bruker for NIR og bosetting IMDI
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Inngående brev Kompetansebevis fagprøve barne og ungdomsarbeider *****
2021/86 20210428 28.04.2021 Utgående brev Dokumentasjon i samband med rapportering av ressurskrevjande tenester 2020 *****
2021/490 20210428 28.04.2021 Utgående brev Dokumentasjon i samband med rapportering på antall psyksisk utviklingshemma over 16 år. *****
2021/467 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler TREUNGEN IDRETTSLAG
2020/421 20210428 28.04.2021 Inngående brev Til orientering: Protokoll Representantskapet i VETAKS 28.04.2021 Vetaks - Line Bosnes
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Utgående brev Eigedomsskatt, renovasjonsgebyr og feiegebyr - 2021 Nome Kommune - Jørn R Hansen m.fl.
2021/493 20210428 28.04.2021 Utgående brev K - 33/1/46 - Cloumannsvegen - Søknad om tiltak - Mellomlagring/knusing asfaltmasse - Godkjent Haugoentreprenor - Tarjei Haugo m.fl.
2021/533 20210428 28.04.2021 Inngående brev N - 21/106- Nisser Hyttegrend tomt 14,15 og 19 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Frådeling av tomt Smarte Hytter As
2021/108 20210428 28.04.2021 Inngående brev K - 81/2 og 81/8 - Tollemogen massetak - Fråsegn om oppstart av detaljregulering av Tollemogen massetak i Kviteseid kommune DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
Ingen tilgang 20210427 27.04.2021 Inngående brev Avlyser forhandlingsmøte i dag og avsluttar sak Fagforbundet - Egeli, John
2021/366 20210427 27.04.2021 Inngående brev N - 38/656 - Felehovet nord - Byggesøknad - Ny fritidsbustad - Oppdatert situasjonsplan Tromoybygg - Espen Vehus Pedersen
Ingen tilgang 20210427 27.04.2021 Inngående brev K - 1/1, 1/350 - Reguleringsplan Orreleikåsen - Varsel om planoppstrart - varslingsbrev og adresselister Planhuset - Oddrun Valle
Ingen tilgang 20210427 27.04.2021 Inngående brev K - 1/1, !/350 - Reguleringsplan Orreleikåsen - Varsel om oppstart av arbeidet - annonsetekst Planhuset - Oddrun Valle
Ingen tilgang 20210427 27.04.2021 Inngående brev Forenklet etterlevelseskontroll Vestfold og Telemark revisjon iks
2021/1 20210427 27.04.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Norsk-Treelement -
2021/1 20210427 27.04.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Norsk-Treelement -
2021/1 20210427 27.04.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Norsk-Treelement -
2021/1 20210427 27.04.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Norsk-Treelement -
2021/1 20210427 27.04.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Norsk-Treelement -
2021/1 20210427 27.04.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Norsk-Treelement -
2021/1 20210427 27.04.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Norsk-Treelement -
2021/1 20210427 27.04.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Norsk-Treelement -
2021/1 20210427 27.04.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Norsk-Treelement -
2021/1 20210427 27.04.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Norsk-Treelement -
2021/1 20210427 27.04.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Norsk-Treelement -
Ingen tilgang 20210427 27.04.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2021/1 20210427 27.04.2021 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Norsk-Treelement - m.fl.
2021/523 20210427 27.04.2021 Inngående brev N - 38/623 - Felehovet nord tomt 142 - Byggesøknad - Ny fritisdbustad NORGESHUS AS
2021/9 20210427 27.04.2021 Inngående brev 31/196 - Eigenfråsegn - Steingrim Melbø Steingrim Palmar Melbø
2020/504 20210427 27.04.2021 Inngående brev Møteinnkalling - Nissedal kontrollutval 04.05.2021 kl. 09 Nissedal Kommune - Info Nissedal m.fl.
2021/322 20210427 27.04.2021 Utgående brev N - 47/2 - Engjanbu, Juvavegen 738 - Tilbygg hytte - Byggesøknad - Godkjent Osmund Tarjei Juva
2021/529 20210427 27.04.2021 Inngående brev K - 14/424 - Vrådal brygge - Byggesøknad - Fritidsbustad nr 6 CAPRA UTVIKLING AS
2021/528 20210427 27.04.2021 Inngående brev K - 14/424 - Vrådal brygge - Byggesøknad - Fritidsbustad nr 4 CAPRA UTVIKLING AS
2020/345 20210427 27.04.2021 Inngående brev Signert protokoll representantskapsmøte Vestfold og Telemark revisjon IKS 20. april 2021 Nissedal Kommune - Info Nissedal m.fl.
2020/152 20210427 27.04.2021 Utgående brev K - 15/8 - Bjorøyvegen 130 - Byggesøknad avløpsanlegg - Godkjent Trygve Straumsnes
2018/1049 20210427 27.04.2021 Inngående brev N - 38/595 - Felehovet nord - Søknad om endring av gitt tillatelse 38-595 Eikas - Bente Lien
2021/483 20210427 27.04.2021 Utgående brev N - 34/159 - Kvarvåsvegen (tomt T4) - Byggesøknad - Ny fritidsbustad - Merknad Erik Nordstrøm
2021/527 20210427 27.04.2021 Inngående brev K - 14/424 - Vrådal brygge - Byggesøknad - Fritidsbustad nr 2 CAPRA UTVIKLING AS
2021/9 20210427 27.04.2021 Utgående brev 34/274 - Eigenfråsegn - Siv Braa Hassum og Rune Hassum ADVOKATFIRMAET JESSEN AS
2021/9 20210427 27.04.2021 Utgående brev 31/196 - Eigenfråsegn - Steingrim Melbø Steingrim Palmar Melbø
2021/525 20210427 27.04.2021 Inngående brev K - 1/3 - Vrådal skisenter, Tomt 102 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Frådeling av tomt Alpin - Petter Johnsen
2021/323 20210427 27.04.2021 Inngående brev K - 14/55 - Vrådal brygge tomt 27, 28, 29 og 30 - Tinglyst melding om ny grunneiendom STATENS KARTVERK
Ingen tilgang 20210427 27.04.2021 Utgående brev Uttale frå leiinga vedkomande forenkla etterlevingskontroll av berekna sjølvkost i Nissedal kommune Vestfold og Telemark revisjon iks
2021/526 20210427 27.04.2021 Inngående brev K - 1/3 - Vrådal skisenter, Tomt 95 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Frådeling av tomt Alpin - Petter Johnsen
2020/152 20210427 27.04.2021 Utgående brev K - 15/8 - Bjorøyvegen 130 - Søknad om utsleppsløyve for bustad - Godkjent Trygve Straumsnes
Versjon:5.2.01