eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/22 20191119 19.11.2019 Inngående brev 8/37 og 12/78 - Eigenfråsegn - Tove M.S. Wahlstrøm Privatmegleren - Kristoffer Ingebretsen
2019/730 20191119 19.11.2019 Inngående brev N - 14/25, 14/26, 14/27, 14/28 og 14/29 - Matrikkelbrev Nissedal Kommune -
2019/730 20191119 19.11.2019 Inngående brev N - 14/20, 14/22, 14/23 og 14/24 - Matrikkelbrev Nissedal Kommune -
2019/730 20191119 19.11.2019 Inngående brev N - 14/16, 14/17, 14/18 og 14/19 - Matrikkelbrev Nissedal Kommune -
2019/730 20191119 19.11.2019 Inngående brev N - 14/21 - Matrikkelbrev over 14/21 Nissedal Kommune -
2019/562 20191119 19.11.2019 Inngående brev K - 14/407 - Vrådal Brygge - Ny byggesøknad - Fritidsbustad - Teikningar og kart Caprautvikling -
2019/657 20191119 19.11.2019 Inngående brev K - 14/406 - Vrådal Brygge - Ny byggesøknad - Fritidsbustad - Teikningar og kart Caprautvikling -
2019/561 20191119 19.11.2019 Inngående brev K - 14/404 - Vrådal Brygge - Ny byggesøknad - Fritidsbustad - Teikningar og kart Caprautvikling -
2019/88 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Vtb -
2019/88 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Vtb -
2019/88 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Vtb -
2018/112 20191119 19.11.2019 Inngående brev N - 17/1 - Kyrkjebygdvegen 171 - Søknad om ferdigattest - Nytt våningshus ÄLVSBYHUS NORGE AS
2018/1382 20191119 19.11.2019 Inngående brev Midler til Den kulturelle Spaserstokken 2019, til i kommuner i Telemark Vtfk - Thorild L. Osdalen
2019/562 20191119 19.11.2019 Inngående brev K - 14/407 - Vrådal Brygge - Ny byggesøknad - Fritidsbustad Caprautvikling -
2019/657 20191119 19.11.2019 Inngående brev K - 14/406 - Vrådal Brygge - Ny byggesøknad - Fritidsbustad Caprautvikling -
2019/1407 20191119 19.11.2019 Inngående brev Skadenr PRO-771298 Protectorforsikring -
2019/88 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Vtb - m.fl.
2019/1407 20191119 19.11.2019 Inngående brev Skadenr PRO-771298 - Regresskrav Protectorforsikring -
2019/1377 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på rapport YRKESHELSE SØR AS
2018/1431 20191119 19.11.2019 Inngående brev Endring i kart Sa-Ho - Siri Elisabeth Hafnor
2019/723 20191119 19.11.2019 Inngående brev Endring i distribusjon av folkeregisteropplysningar SKATTEETATEN
2019/1410 20191119 19.11.2019 Inngående brev N - 17/83 - Heivegen 820 - Retting i grunnboka - Kopi av brev fra Statens kartverk STATENS KARTVERK
2019/1409 20191119 19.11.2019 Inngående brev N - 17/82 - Heivegen 808 - Retting i grunnboka - Kopi av brev fra Statens kartverk STATENS KARTVERK
2019/1408 20191119 19.11.2019 Inngående brev N - 17/81 - Heivegen 806 - Retting i grunnboka - Kopi av brev fra Statens kartverk STATENS KARTVERK
2011/1545 20191119 19.11.2019 Utgående brev N - 17/24 - Århuslivegen 1 - Byggesøknad - Avløpsanlegg for fritidsbustad - Godkjent Tone Nordahl Svendsen
2019/1407 20191119 19.11.2019 Inngående brev Regresskrav - Pareto Pareto - Vegard Mjelva Finsæther
2019/1407 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar vedr egresskrav Wenche C Høsøien Aasen
2019/1397 20191119 19.11.2019 Utgående brev N - 34/256 - Kvarvåsvegen - Øverlandsheia - Byggesøknad - Veg og VA-anlegg - Godkjent KNUT HAUGSJÅ AS m.fl.
Ingen tilgang 20191119 19.11.2019 Inngående brev Endring i distribusjon av folkeregisteropplysningar SKATTEETATEN
2019/729 20191119 19.11.2019 Inngående brev N - 14/1 - Buvatn hyttefelt - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2019/22 20191119 19.11.2019 Utgående brev 34/79 - Eigenfråsegn - Aske Kenneth Eiendomsmegler 1
2011/1545 20191119 19.11.2019 Utgående brev N - 17/24 - Århuslivegen 1 - Søknad om utsleppsløyve - Fritidsbustad - Godkjent Ingenior-Tjenester - Steinar Kvifte m.fl.
2016/1720 20191119 19.11.2019 Inngående brev IKA Kongsbergs høringssvar - Forslag til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver Ikakongsberg - Torleif Lind
2019/1405 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar vedr. oppseiing av stilling *****
2015/1614 20191119 19.11.2019 Utgående brev Referat frå samarbeidsmøte på skulen 18.11.19 *****
2019/131 20191119 19.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskot frå Friluftsfondet for Arendalsvassdraget Nissedal skytterlag
2019/1407 20191119 19.11.2019 Inngående brev Regresskrav varsel Gjenisidige
2008/2168 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie frå 2019 til 2020 *****
2019/88 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Tora-Bjørg Austenå
2019/561 20191119 19.11.2019 Inngående brev K - 14/404 - Vrådal Brygge - Ny byggesøknad - Fritidsbustad Caprautvikling -
2019/88 20191119 19.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Tora-Bjørg Austenå
2019/730 20191119 19.11.2019 Utgående brev N - 14/17 - Ferdig matrikkelbrev Gunvor Eskildt
2019/1399 20191118 18.11.2019 Inngående brev N - 19/8 - Rekvisisjon om oppmålingsforretning Dr. Stua vedlegg 1 Junic AS
2019/1399 20191118 18.11.2019 Inngående brev N - 19/8 - Doktorstua - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Junic AS
2019/562 20191118 18.11.2019 Inngående brev K - 14/407 - Vrådal Brygge - Endring i gitt tillatelse 14/407 Caprautvikling -
2019/657 20191118 18.11.2019 Inngående brev K - 14/406 - Vrådal Brygge - Endring i gitt tillatelse 14/ 406 Caprautvikling -
2019/561 20191118 18.11.2019 Inngående brev K - 14/404 - Vrådal Brygge - Endring i gitt tillatelse 14/404 Caprautvikling -
2019/1393 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Nissedal kommune Brreg - Brønnøysundregistrene
2019/88 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Cho -
2019/88 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Cho -
2019/88 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Cho -
2019/88 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Cho -
2019/88 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Cho -
2019/88 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Cho -
2019/88 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Cho -
2019/88 20191118 18.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Cho -
2019/562 20191118 18.11.2019 Utgående brev K - 14/407 - Vrådal Brygge - Byggeløyve i delegert sak 139/19 kjent ugyldig Caprautvikling - m.fl.
2019/657 20191118 18.11.2019 Utgående brev K - 14/406 - Vrådal Brygge - Byggeløyve i delegert sak 166/19 kjent ugyldig Caprautvikling - m.fl.
2019/1405 20191118 18.11.2019 Inngående brev Oppseiing av stilling frå 15.11.19 *****
2019/561 20191118 18.11.2019 Utgående brev K - 14/404 - Vrådal Brygge - Byggeløyve delegert sak 138/19 kjent ugyldig Caprautvikling - m.fl.
2015/755 20191118 18.11.2019 Inngående brev Refusjon skoleutgifter andre kommuner - Hausten 2019 *****
2018/506 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om behovsprøvd norsk inntil 600 timar *****
2015/755 20191118 18.11.2019 Inngående brev Oversendelse av IOP - Skuleåret 2019-2020 *****
2018/240 20191118 18.11.2019 Utgående brev Vedtak om gratis opplæring i norsk utover retter etter introduksjonsloven § 17 *****
2018/239 20191118 18.11.2019 Utgående brev Vedtak om gratis opplæring i norsk utover retten etter introduksjonsloven § 17 *****
2016/41 20191118 18.11.2019 Utgående brev Eigedomsskatt kommunale avgifter 2019 - gnr. 38 bnr. 54 Jørn Ragnar Hansen
2017/1442 20191118 18.11.2019 Utgående brev N - 38/637 - Felehovet nord tomt H158 - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
2019/22 20191118 18.11.2019 Inngående brev 36/49 - Eigenfråsegn - Gry Lilleberg Brekke og Olav Brekke EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
2019/1400 20191118 18.11.2019 Inngående brev Signert avtale Liv og røre mellom Telemark fylkeskommune og Nissedal kommune Nissedal Kommune -
2017/1442 20191118 18.11.2019 Utgående brev N - 38/24 - 38/25 - 38/560 - Felehovet nord tomt H158 - Søknad om frådeling av tomt - Godkjenning Erling Tveit
2019/1400 20191118 18.11.2019 Utgående brev Prosjekt Liv og røre - Signert avtale mellom Telemark fylkeskommune og Nissedal kommune TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2017/836 20191118 18.11.2019 Utgående brev N - 31/162 m.fl. - Reguleringsplan Naurak felt 5 - Bekkeomlegging - Uavhengig prosjektering - svar FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK m.fl.
2018/239 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om behovsprøvd norsk inntil 600 timar *****
2019/22 20191118 18.11.2019 Utgående brev 36/49 - Eigenfråsegn - Gry Lilleberg Brekke og Olav Brekke EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
2019/22 20191118 18.11.2019 Utgående brev 36/127 - Eigenfråsegn -Kristine Gøthesen og Chris Andre Hammerkvist EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS
2019/22 20191118 18.11.2019 Inngående brev 36/127 - Eigenfråsegn -Kristine Gøthesen og Chris Andre Hammerkvist EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS
2019/22 20191118 18.11.2019 Inngående brev 31/156 - Eigenfråsegn - Dr. Martin Schuster Martin Schuster
2018/505 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om behovsprøvd norsk inntil 600 timar *****
2018/240 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om behovsprøvd norsk inntil 600 timar *****
2018/424 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om endring frå 02.01.20 *****
2019/1396 20191118 18.11.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling SFO skuleåret 2019/2020 *****
2019/86 20191118 18.11.2019 Utgående brev Melding om skade - 18.09.19 *****
2019/1239 20191118 18.11.2019 Utgående brev K - 51/7 - Listaul - Bruksendring av våningshus - dispensasjon - særutskrift Ingebjørg O Lundeberg
2019/1390 20191118 18.11.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling på SFO *****
2017/54 20191118 18.11.2019 Utgående brev K - 13/3 - Straumen - Søknad om endra dispensasjonsvilkår, uttak Fiskebekk massetak - ny vurdering - ny behandling - særutskrift Halvor Nordbø
2017/451 20191118 18.11.2019 Inngående brev Uttale frå logopeden 13.11.19 *****
2019/1394 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie frå 2019 til 2020 *****
2008/2185 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie frå 2019 til 2020 *****
2019/730 20191118 18.11.2019 Inngående brev N - 14/1 - Buvatn hyttefelt - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2018/1436 20191118 18.11.2019 Utgående brev K - 54/6 - Åkre - Dalanvegen 1800 - Frådeling av hus og tun - dispensasjon - særutskrift Halvor Nordahl m.fl.
2019/1391 20191118 18.11.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling SFO *****
2019/60 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med varsel om mislighald av leigekontrakt Bjørg Ragnhild Wennevold
2019/489 20191118 18.11.2019 Utgående brev Etablering av Vestfold og Telemark revisjon iks Tekomrev - Kjell Peter Ekman
2019/80 20191118 18.11.2019 Utgående brev Kommunalt komtrollregister for kontantstøtte pr. 01.11.19 - Nissedal kommune NAV Familie og pensjonsytelser Bergen
2019/1392 20191118 18.11.2019 Inngående brev KS ber om behandling og tilbakemelding på debattheftet "KS spør" Ks - Jan Erik Innvær
2019/1246 20191118 18.11.2019 Utgående brev N - 21/5 - Nisser Hyttegrend L-18 - Varsel om oppmålingsforretning Åshild Reime m.fl.
2019/1246 20191118 18.11.2019 Utgående brev N - 21/5 - Nisser Hyttegrend 1 - Søknad om oppmåling og matrikulering - Godkjenning Åshild Reime
2019/1238 20191118 18.11.2019 Utgående brev K - 39/84 - Tomt BF1-2 - Ny garasje - dispensasjon - særutskrift Thomas Andresen m.fl.
2019/401 20191118 18.11.2019 Utgående brev 38/619 - Felehovet nord 388 - Påminning/manglar vassmålar Dag Morten Frantzen
2019/22 20191118 18.11.2019 Utgående brev 14/27 - Eigenfråsegn - Ernst Rolf Mathisen Ernst-Rolf Mathisen
2019/22 20191118 18.11.2019 Utgående brev 14/22 - Eigenfråsegn - Lars Gustav Krister Grini Krister Lars G Grini
2019/22 20191118 18.11.2019 Utgående brev 14/20 - Eigenfråsegn - Torbjørn Sørensen Torbjørn Sørensen
2019/22 20191118 18.11.2019 Utgående brev 14/18 - Eigenfråsegn - Viggo Markussen Viggo Markussen
2019/597 20191118 18.11.2019 Utgående brev Klage på vedtak om gratis skuleskyss FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/597 20191118 18.11.2019 Utgående brev Klage på vedtak i sak om gratis skuleskyss Reidun Almelien
2019/1398 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilmelding - PPT - Oktober 2019 *****
2019/1397 20191118 18.11.2019 Inngående brev N - 34/256 - Kvarvåsvegen - Øverlandsheia - Byggesøknad - Veg og VA-anlegg KNUT HAUGSJÅ AS
2018/505 20191118 18.11.2019 Utgående brev Vedtak om gratis opplæring i norsk utover retter etter introduksjonsloven § 17 *****
2018/506 20191118 18.11.2019 Utgående brev Vedtak om gratis opplæring i norsk utover retter etter introduksjonsloven § 17 *****
2019/1355 20191118 18.11.2019 Inngående brev Frist for skjema 19.11.19 - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge Fylkesmannen - Lunden, Elin Gulliksen
2018/715 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om endring frå 04.11.19 *****
2019/88 20191118 18.11.2019 Utgående brev Bestilling eInnsyn Cho - m.fl.
2019/1377 20191118 18.11.2019 Inngående brev Rapport YRKESHELSE SØR AS
2019/1118 20191115 15.11.2019 Inngående brev K - Reguleringsplan Brunkeberg industriområde - biologisk mangfaldreg. - Faun notat -2019 Fnat - Helge Kiland
2019/1118 20191115 15.11.2019 Inngående brev K - Reguleringsplan Brunkeberg industriområde - resultat arkeologisk registrering Vtfk - Anne Margrethe Scheffler
2019/22 20191115 15.11.2019 Inngående brev 38/636 - Eigenfråsegn - Kristin Sunde Eriksen og Tom Hamre Tom Karl Hamre
2018/1447 20191115 15.11.2019 Inngående brev N - 38/599 - Felehovet nord 358 - Klage på byggesak - Nissedal FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1301 20191115 15.11.2019 Inngående brev N - 21/11 - Håtveit - Søknad om arealoverføring til 21/47 - jordlovsbehandling - særutskrift Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal
2019/1110 20191114 14.11.2019 Inngående brev K - Reguleringsplan Midtsundåsen - Konkret uttale frå NVE Nve - NVE
2019/977 20191114 14.11.2019 Inngående brev N - 12/82 - Matrikkelbrev over 12/82 Nissedal Kommune -
2019/977 20191114 14.11.2019 Inngående brev N - 12/5 og 12/85 - Protokoll for oppmålingsforretning Nissedal Kommune -
2019/22 20191114 14.11.2019 Inngående brev 14/27 - Eigenfråsegn - Ernst Rolf Mathisen Ernst-Rolf Mathisen
2019/22 20191114 14.11.2019 Inngående brev 14/22 - Eigenfråsegn - Lars Gustav Krister Grini Krister Lars G Grini
2019/22 20191114 14.11.2019 Inngående brev 38/215 - Eigenfråsegn - Grete og Asbjørn Jortveit Privatmegleren - Emil Bertling
2019/22 20191114 14.11.2019 Inngående brev 14/20 - Eigenfråsegn - Torbjørn Sørensen Torbjørn Sørensen
2019/22 20191114 14.11.2019 Inngående brev 14/18 - Eigenfråsegn - Viggo Markussen Viggo Markussen
2019/1135 20191114 14.11.2019 Utgående brev N - 41/22 - Arealoverføring mellom 41/22 og 41/102 - Underskrift mangler Dag Ingemann Gundersen
2019/204 20191114 14.11.2019 Utgående brev N - Oversending av klagesak til handsaming - 37/8,26 Heimdal søndre FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/204 20191114 14.11.2019 Utgående brev N - Særutskrift: Søknad om deling av landbrukseigedom - 4/3 Nykos m.fl. Olav Dag Noraberg
2017/1605 20191114 14.11.2019 Inngående brev Uttale frå logopeden 06.11.19 *****
2019/881 20191114 14.11.2019 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg Direktoratet for Arbeidstilsynet
2019/977 20191114 14.11.2019 Utgående brev N - 12/82 - Ferdig matrikkelbrev Sverre Berge m.fl.
2019/358 20191114 14.11.2019 Inngående brev Purring på tilbakemelding på rapport etter tilsyn 12.06.19 - Smeitkollen 14 Vest-Telemark Kraftlag AS
2019/22 20191114 14.11.2019 Inngående brev 34/79 - Eigenfråsegn - Kenneth Aske EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS
2011/1545 20191114 14.11.2019 Inngående brev N - 17/24 - Århuslivegen 1 - Søknad om utslippstillatelse for eiendom Ingenior-Tjenester - Steinar Kvifte
2019/22 20191114 14.11.2019 Inngående brev 12/69/37 - Eigenfråsegn - Lena Jørgensen Myhre og Tor Arne Myhre Privatmegleren - Emil Bertling
2019/728 20191114 14.11.2019 Utgående brev N - 7/79 - Melding til Tinglysing Kartverket Tinglysing
2013/71 20191113 13.11.2019 Inngående brev N - 31/132 - Naurak felt 5 - Prosjekteringsdokument bekkeomlegging KJELL ASBJØRN SOLBERG AS
2017/836 20191113 13.11.2019 Inngående brev Errosjonsikring gnr. 31,bnr.162 Adv. Helge Aarnes
2013/71 20191113 13.11.2019 Inngående brev N - 31/132 - Naurak felt 5 - Tilbaketrekking ferdigattest - Veg, vatn, avløp, opparbeiding av tomter og legging av sjøkabel Plankontor
2019/88 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Vest-Telemark Blad
2019/88 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Vest-Telemark Blad
2019/88 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Vest-Telemark Blad
2019/88 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Vest-Telemark Blad
2019/88 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Vest-Telemark Blad
2019/88 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Vest-Telemark Blad
2019/88 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Vest-Telemark Blad m.fl.
2019/915 20191113 13.11.2019 Utgående brev Serverings- og skjenkeløyve - tidsplan fram mot oppstart 2020 FJONESUNDET KAFE LEENDERT ADRIANUS KIEVIT
2019/223 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot - ***** ***** *****
2019/223 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskot - ***** ***** *****
2019/471 20191113 13.11.2019 Utgående brev 12/11 - Heivegen 410 - Tilkopling til kommunal vassforsyning og/eller avløpsanlegg Sigrun Grooss Moen
2019/1384 20191113 13.11.2019 Utgående brev K - 1/342 - Vrådal skisenter - Tomt 187 i F4 feltet - Byggesøknad - Fritidsbustad - Godkjent Inge Aamlid m.fl.
2019/1385 20191113 13.11.2019 Utgående brev K - Nytt næringsareal, med m.a. nytt returpunkt for hytterenovasjon i LNF-areal - omdisponering KVITESEID KOMMUNE
2019/22 20191113 13.11.2019 Utgående brev 17/75 - Eigenfråsegn - Arne Martin Kragholm Arne Martin & Ragnhild Kragholm
2019/223 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot - ***** ***** *****
2019/223 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot - ***** ***** *****
2019/223 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot - ***** ***** *****
2019/1374 20191113 13.11.2019 Utgående brev N - 40/55 - Skålivegen 228 - Byggesøknad - Garasje - Godkjent Kim Andre Pedersen Skåli
2019/1383 20191113 13.11.2019 Utgående brev N - 7/1 - Vik huskrull - frådeling av "tilleggsareal" - jordlovsbehandling KVITESEID KOMMUNE v/Landbrukskontoret
2019/1321 20191113 13.11.2019 Utgående brev Jubileumsgåve 25 år Hilde Nore m.fl.
2019/1033 20191113 13.11.2019 Utgående brev N - 12/32 - Heivegen 428 - Søknad om ferdigattest - Sanitærteknisk installasjon med tilkopling til felles vatn og avløp - Godkjent Karl Bernhard Oterholt
2019/223 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot - ***** ***** *****
2019/22 20191113 13.11.2019 Utgående brev 38/109 - Eigenfråsegn - Unni Tveiterkåsa og Reidar Kronborg Kragerømegleren AS
2019/22 20191113 13.11.2019 Utgående brev 36/120 - Eigenfråsegn - Linda og Bjørn Vollstad DNB EIENDOM AS
2019/22 20191113 13.11.2019 Utgående brev 23/24-25 - Eigenfråsegn - Natalie Bråthen og Vegard Fjalestad Advokat Inge M. Evja AS
2019/471 20191113 13.11.2019 Utgående brev 12/30 - Heivegen 426 - Tilkopling til kommunal vassforsyning og/eller avløpsanlegg Grete Askildsen Johansen
2019/22 20191113 13.11.2019 Inngående brev 38/109 - Eigenfråsegn - Unni Tveiterkåsa og Reidar Kronborg Kragerømegleren AS
2019/22 20191113 13.11.2019 Utgående brev 36/37 - Eigenfråsegn - Karl Wiggo Hanssen Rsmnorge - Allan Torsten Bernhard Metzler
2019/1385 20191113 13.11.2019 Inngående brev K – Nytt returpunkt i LNF-areal på g/bnr. 13/3 – Søknad om dispensasjon RENOVEST IKS
2016/123 20191113 13.11.2019 Inngående brev Tømming og kontroll av oljeutskiljaranlegg - Best Treungen NORSK SPESIALOLJE AS
2019/471 20191113 13.11.2019 Utgående brev 12/32 - Heivegen 428 - Tilkopling til kommunal vassforsyning og/eller avløpsanlegg Karl Bernhard Oterholt
2019/22 20191113 13.11.2019 Inngående brev 36/120 - Eigenfråsegn - Linda og Bjørn Vollstad DNB EIENDOM AS
2019/1034 20191113 13.11.2019 Utgående brev N - 45/28 - Berlifoss kraftstasjon - Søknad om ferdigattest - Ny avkøyring og veg - Godkjent KNUT HAUGSJÅ AS
2019/1375 20191113 13.11.2019 Utgående brev N - 40/2 - Skåli nordre - Byggesøknad - Reiskapshus - Godkjent Stian Skåli
2019/1034 20191112 12.11.2019 Inngående brev N - 45/28 - Berlifoss kraftstasjon - Søknad om ferdigattest - Ny avkøyring og veg KNUT HAUGSJÅ AS
2019/1384 20191112 12.11.2019 Inngående brev K - 1/342 - Vrådal skisenter - Tomt 187 i F4 feltet - Byggesøknad - Fritidsbustad - Ansvarserklæring Inge Aamlid
2019/1384 20191112 12.11.2019 Inngående brev K - 1/342 - Vrådal skisenter - Tomt 187 i F4 feltet - Byggesøknad - Fritidsbustad Inge Aamlid
2019/976 20191112 12.11.2019 Inngående brev N - 45/200 - Matrikkelbrev Nissedal Kommune -
2018/1436 20191112 12.11.2019 Inngående brev K - 54/6 - Åkre - Krav om omgjering av delingssamtykket etter jordlova Adv. Inge Magnus Evja
2019/976 20191112 12.11.2019 Inngående brev N - 45/201 - Matrikkelbrev Nissedal Kommune -
2019/976 20191112 12.11.2019 Inngående brev N - 45/202 - Matrikkelbrev Nissedal Kommune -
2019/1342 20191112 12.11.2019 Inngående brev Medvirkning til regional plan med tiltaksprogram-Agder , vannkraftpåvirka vannforekomster Vaf - Øverland, Tanja
2019/1377 20191112 12.11.2019 Inngående brev Handlingsplan 2020 YRKESHELSE SØR AS
2019/1378 20191112 12.11.2019 Inngående brev Håndtering av overskuddssnø - informasjonsbrev FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/223 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot - ***** ***** *****
2019/223 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot - ***** ***** *****
2019/223 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot - ***** ***** *****
2019/1382 20191112 12.11.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling SFO for skuleåret 2019/2020 *****
2019/318 20191112 12.11.2019 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 27.11.19 i IATA IKS Iata - Roar Karlsen
2018/1482 20191112 12.11.2019 Utgående brev K - 68/16 - Nordheim - Ferdig matrikkelbrev Sissel Nordjordet m.fl.
2019/22 20191112 12.11.2019 Utgående brev 4/29 - Eigenfråsegn - Bodil Østerhagen-Svendsen og Steinar Svendsen Bodil Østerhagen-Svendsen m.fl.
2019/223 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot - ***** ***** *****
2019/1360 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til arrangering av Norgescup i skiskyting på Gautefall 25. og 26. januar 2020 Bård Bråten m.fl.
2019/1376 20191112 12.11.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling for skuleåret 2019/2020 *****
2019/22 20191112 12.11.2019 Utgående brev 38/85 - Eigenfråsegn - Birgitta Kaasa Kittilsen Birgitta Kaasa Kittilsen
2019/1348 20191112 12.11.2019 Utgående brev N - 21/28 - Fjonevegen 1913 - Byggesøknad - Tilbygg uthus - Godkjent Halvard Reinhard Sollid
2018/1450 20191112 12.11.2019 Utgående brev N - 4/29 - Nordbygdvegen 204 - Ferdig matrikkelbrev Aanund Vaa m.fl.
2019/223 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot - ***** ***** *****
2019/235 20191112 12.11.2019 Utgående brev Pasienter som er inn-og utskrivne frå Nissedal omsorgssenter okober 2019 *****
2019/1358 20191112 12.11.2019 Utgående brev N - 33/32 - Tveitvegen 15 - Byggesøknad - Tilbygg garasje - Godkjent Carl Erik Winther Larsen
Versjon:5.2.01