eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/248 20200221 21.02.2020 Inngående brev N - 38/109 - Felehovet sør - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Korrigert framside Vennehytta - Eivind Tungland
2020/248 20200221 21.02.2020 Inngående brev N - 38/109 - Felehovet sør - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Vennehytta - Eivind Tungland
2020/214 20200220 20.02.2020 Utgående brev N - 21/91 - Nisser hyttegrend 43 - Byggesøknad - Fritidsbustad - Godkjent SMARTE HYTTER AS
2020/212 20200220 20.02.2020 Utgående brev N - 38/560 og 38/54 - Felehovet nord til Felehovet sør - Byggesøknad - VA-anlegg - Godkjent Jan aarak m.fl.
2020/244 20200220 20.02.2020 Inngående brev K - 32/42 - Kasinvegen 110B - Søknad om dispensasjon for tiltak i LNF-område Enggaard - Jens Økter Andersen
2020/231 20200220 20.02.2020 Utgående brev N - 12/60 - Heivegen 412 - Søknad om tiltak - Utestoge med eldstad - Sanitærteknisk installasjon hytte - Godkjent Erik Paulsen
2020/91 20200220 20.02.2020 Utgående brev K - 23/5 og 23/5/1 - Spjotsoddvegen 71 - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
2019/1310 20200219 19.02.2020 Inngående brev N - 4/13 - Nissedalsvegen 1285 - Byggesøknad - Ny bustad NISSEDAL BYGG OG LAFT ANS
2020/214 20200219 19.02.2020 Inngående brev N - 21/91 - Nisser hyttegrend 43 - Byggesøknad - Fritidsbustad - Ny snitt-teikning Smartehytter - Olav Espelid for Smarte Hytter
2019/1427 20200219 19.02.2020 Utgående brev K - 13/9 - Straumen - Varsel om oppmålingsforretning Gudrun Nordbø Venås m.fl.
2018/1449 20200219 19.02.2020 Utgående brev N - 38/54/111 - Felehovet sør 91 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Frådeling av eksisterande festetomt - Godkjenning Sverre Tveit
2020/238 20200219 19.02.2020 Utgående brev K - 38/39 - Høgheim - Kartet er rettet Thor Stykket m.fl.
2017/31 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad og svar om permisjon - ***** ***** ***** *****
2011/410 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tilmelding til PPT - Februar 2020 *****
2016/1638 20200218 18.02.2020 Inngående brev K - 14/1 - Kartoversikt som viser fradeling fra hvilken eiendom Nissedal Kommune -
2019/1497 20200218 18.02.2020 Utgående brev N - 33/7 - Skålestronda - Ny bustadtomt - dispensasjon - høyring Statens vegvesen
2020/238 20200218 18.02.2020 Inngående brev K - 38/39 - Høgheim - Krav om retting i kartet Thor Stykket
2020/231 20200217 17.02.2020 Inngående brev N - 12/60 - Heivegen 412 - Søknad om tiltak - Utestoge med eldstad - Sanitærteknisk installasjon hytte Erik Paulsen
2016/1680 20200217 17.02.2020 Inngående brev N - 38/564 - Bjønntjønn 315 - Dokumentet har framleid manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
2019/1497 20200217 17.02.2020 Utgående brev N - 33/7 - Skålestronda - Ny bustadtomt - dispensasjon - jordlovsbehandling KVITESEID KOMMUNE v/Landbrukskontoret
2017/1605 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte om overgang barnehage-skule - 26.03.20 *****
2020/229 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte om overgang barnehage-skule - 26.03.20 *****
2020/201 20200217 17.02.2020 Utgående brev K - 13/323 - Jutulnutvegen 126 D - Ferdig matrikkelbrev Halvor Nordbø
2019/1398 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innkalling til oppstartsmøte 27.02.20 *****
2018/1330 20200217 17.02.2020 Inngående brev K - 1/81 - Tiuråsen 11 -Arealoverføring mellom 1/36 og 1/81 - Erklæring om arealoverføring Kjell Ole Paulsen
2016/1680 20200217 17.02.2020 Utgående brev N - 38/564 - Bjønntjønn 315 - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
2020/218 20200217 17.02.2020 Utgående brev N - 34/87 - Rosstjønnvegen 75 - Spørsmål om søknadsplikt - Svar Phpapirarbeid - m.fl.
2019/763 20200217 17.02.2020 Inngående brev N - 1/33 - Sandnes 45 - Byggesøknad - Fritidsbustad - Søknad om ferdigattest Fhgruppen - Steinar Næstad
2020/230 20200217 17.02.2020 Inngående brev N - 38/133 - Bjønntjønn 13 - Melding om bygning unntatt søknadplikt - Vedbod/skjul Arvid Seltveit
2019/763 20200217 17.02.2020 Utgående brev N - 1/33 - Sandnes 45 - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad - Godkjent Fhgruppen - Steinar Næstad m.fl.
2018/1515 20200217 17.02.2020 Utgående brev N - 38/585 - Felehovet nord 80 - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad - Godkjent BYGGMESTER OLAF HAUGLAND AS
2019/1427 20200217 17.02.2020 Inngående brev K - 13/9 - Straumen - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Leif Larsen
2019/1427 20200217 17.02.2020 Inngående brev K - 13/9 og 13/10 - Straumen - Krav om samanslåing Leif Larsen
2019/1497 20200217 17.02.2020 Inngående brev N - 33/7 - Skålestronda - Ny bustadtomt - Skredvurdering Jan Tore Lauvdal
2020/214 20200217 17.02.2020 Utgående brev N - 21/91 - Nisser hyttegrend 43 - Byggesøknad - Fritidsbustad - Merknad SMARTE HYTTER AS
2019/1471 20200217 17.02.2020 Utgående brev Referat frå oppfølgingsmøte 14.02.20 *****
2019/412 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innhenting av opplysningar frå skule jamfør lov om barneverntjenester § 6-4 *****
2019/1094 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innhenting av opplysningar frå skule jamfør lov om barneverntjenester § 6-4 *****
2011/1150 20200217 17.02.2020 Inngående brev K - 34/6 - Kvennes skog - Søknad om dispensasjon - Båthus og brygge Kjell Eikland
2011/1142 20200217 17.02.2020 Utgående brev Korrigering av avtale for bruk av eigen bil i tenesta *****
2020/234 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innhenting av opplysningar frå skule jamfør lov om barneverntjenester § 6-4 *****
2020/213 20200217 17.02.2020 Utgående brev K - 14/310 - Straumsnesvegen 171 - Forhåndsuttale - Tilbygg hytte - Svar SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER MNAL m.fl.
2018/1064 20200217 17.02.2020 Utgående brev N - 31/155 - Naurak 84 - Ferdig matrikkelbrev Knut Lund Abrahamsen og Elisabeth Abrahamsen
2018/702 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2020/36 20200214 14.02.2020 Utgående brev Avslutting av sak om trakassering *****
2018/1515 20200214 14.02.2020 Inngående brev N - 38/585 - Felehovet nord 80 - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad BYGGMESTER OLAF HAUGLAND AS
2019/686 20200214 14.02.2020 Inngående brev Referat frå tilbakemeldingsmøte / tverrfaglig rapport *****
2020/216 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2015/717 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2020/132 20200214 14.02.2020 Inngående brev K - 36/3, 17 - Staalene - Svar på søknad om å dele frå tilleggsareal og grensejustering - jordlovsbehandling KVITESEID KOMMUNE
2018/229 20200214 14.02.2020 Inngående brev Følgeskriv til rapport *****
2019/935 20200214 14.02.2020 Inngående brev Førehandsvarsel adresseendring Torbjørn Sinnes m.fl.
2020/218 20200213 13.02.2020 Inngående brev N - 34/87 - Rosstjønnvegen 75 - Spørsmål om søknadsplikt Phpapirarbeid -
2020/179 20200213 13.02.2020 Inngående brev K - 1/68/0/3 - Vrådal skisenter - Tunvegen 24 - Søknad om ferdigattest - Tilbygg fritidsbustad Alpin - Petter Johnsen
2014/83 20200213 13.02.2020 Inngående brev N - 21/91 - Nisser hyttegrend 43 (tomt 27) - Søknad om ferdigattest - Veg, tomt, vatn og avløp SMARTE HYTTER AS
2020/214 20200213 13.02.2020 Inngående brev N - 21/91 - Nisser hyttegrend 43 - Byggesøknad - Fritidsbustad SMARTE HYTTER AS
2020/212 20200213 13.02.2020 Inngående brev N - 38/560 og 38/54 - Felehovet nord til Felehovet sør - Byggesøknad - VA-anlegg Jan aarak
2019/1345 20200213 13.02.2020 Inngående brev K - Særutskrift: Søknad om arealoverføring mellom 21/2 og 21/5 - jordlovsbehandling - 21/2 - Berge søndre Kviteseid Kommune - Peter Rieber-Mohn
2020/203 20200213 13.02.2020 Utgående brev N - 35/41 - Homme 50 - Byggesøknad - Garasje - Godkjent Per Arvid Lauvdal
2014/83 20200213 13.02.2020 Utgående brev N - 21/91 - Nisser hyttegrend 43 (tomt 27) - Søknad om ferdigattest - Veg, tomt, vatn og avløp - Godkjent SMARTE HYTTER AS
2020/209 20200213 13.02.2020 Inngående brev N - 19/7, 19/6 - Kartutsnitt over 19/6 og 19/7 Nissedal Kommune -
2020/209 20200213 13.02.2020 Utgående brev N - 19/7 - Nissedalsvegen 301 - Søknad om frådeling - oppklaring Jan Tore Nes
2014/222 20200213 13.02.2020 Utgående brev K - 15/66 - Kviteseidvegen 1906 - Søknad om ferdigattest - Rive gamal driftsbygning og oppføring av ny - Godkjent Arne Slåkvik
2020/216 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2020/179 20200213 13.02.2020 Utgående brev K - 1/68/0/3 - Vrådal skisenter - Tunvegen 24 - Søknad om ferdigattest - Tilbygg fritidsbustad - Godkjent Alpin - Petter Johnsen m.fl.
2020/208 20200213 13.02.2020 Utgående brev K - 14/323 - Stormyrvegen 106 - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad - Godkjent Arne Slåkvik
2020/208 20200212 12.02.2020 Inngående brev K - 14/323 - Stormyrvegen 106 - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad Arne Slåkvik
2014/222 20200212 12.02.2020 Inngående brev K - 15/66 - Kviteseidvegen 1906 - Søknad om ferdigattest - Rive gamal driftsbygning og oppføring av ny Arne Slåkvik
2020/188 20200212 12.02.2020 Inngående brev K - 33/121 - Dalanvegen 55 D - Byggesøknad - Bruksendring garasje - Ansvarsdokument og teikningar Svein Heggtveit
2020/203 20200212 12.02.2020 Inngående brev N - 35/41 - Homme 50 - Byggesøknad - Garasje Per Arvid Lauvdal
2019/657 20200212 12.02.2020 Utgående brev K - 14/406 - Vrådal Brygge - Søknad om igangsetting - Fritidsbustad nr 2 på tomt 23 - Godkjent Caprautvikling - m.fl.
2017/1241 20200212 12.02.2020 Utgående brev K - 2/17 - Skree - Registrering i matrikkelkartet Målfrid Skree Birkeland
2020/188 20200212 12.02.2020 Utgående brev K - 33/121 - Dalanvegen 55 D - Byggesøknad - Garasje med 2 leiligheter - Godkjent Ruth Ellinor Draugedal
2011/1142 20200212 12.02.2020 Utgående brev Kompensasjon for bruk av eigen bil i tenesta *****
2020/207 20200212 12.02.2020 Inngående brev Medikamentutlevering *****
2009/1012 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på brev om oppseiing av delar av stilling i eining for barnehage. *****
2018/1302 20200212 12.02.2020 Utgående brev N - 38/616, 38/617 og 38/618 - Felehovet tomt H155, H117 og H116 - Ferdig matrikkelbrev Fred Husher Jørgensen
2018/1302 20200212 12.02.2020 Utgående brev N - 38/548 - Felehovet nord tomt H154 - Oppdatert matrikkelbrev Håvard Undrum
2013/309 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til vidareutdanning *****
2020/209 20200212 12.02.2020 Inngående brev N - 19/7 - Nissedalsvegen 301 - Søknad om frådeling Jan Tore Nes
2018/664 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbakemeldingsbrev - Ventar på ledig kapasitet *****
2018/471 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbakemeldingsbrev - Venter på ledig kapasitet *****
2020/201 20200211 11.02.2020 Inngående brev K - 13/3 - Jutulnutvegen 126 D - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Fiskebekk Hytteutleige
2020/103 20200211 11.02.2020 Inngående brev N - 47/41 - Tjønnefoss 141 - Byggesøknad - Ombygging fritidsbustad Flostategneservice - Gunnar Kåre Salvesen
2019/379 20200211 11.02.2020 Inngående brev N - 21/42 - Fjonevegen 1669 - Søknad om ferdigattest - Sanitærteknisk installasjon Kai Rune
2016/1680 20200211 11.02.2020 Utgående brev N - 38/564 - Bjønntjønn 315 - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
2019/1135 20200211 11.02.2020 Inngående brev N - 41/22 - Fellevegen 744 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
2009/1012 20200211 11.02.2020 Inngående brev Oppseiing av delar av stilling *****
2020/202 20200211 11.02.2020 Inngående brev N - 38/432 - Felehovet sør 175 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - Uthus Marit Haugen Lie m.fl.
2020/194 20200211 11.02.2020 Utgående brev N - 31/183 - Sollivegen 124 - Byggesøknad - Tilbygg garasje - Godkjent Ole Kristian Bøe
2020/201 20200211 11.02.2020 Utgående brev K - 13/3 - Jutulnutvegen 126 D - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - Godkjenning Fiskebekk Hytteutleige
2019/903 20200211 11.02.2020 Utgående brev N - 33/247 - Tveit gamle skule - Ferdig matrikkelbrev Katrin Mei Houthuizen
2020/103 20200211 11.02.2020 Utgående brev N - 47/41 - Tjønnefoss 141 - Byggesøknad - Ombygging fritidsbustad - Godkjent Flostategneservice - Gunnar Kåre Salvesen m.fl.
2017/1241 20200211 11.02.2020 Utgående brev K - 2/17 - Skree - Registrering i matrikkelkartet Jon Tarjei Skree m.fl.
2020/199 20200211 11.02.2020 Inngående brev K - 34/1 - Holteviki - Søknad om dispensasjon tiltak i LNF-område - Byggesøknad veg Eiklandmaskin - Runar Eikland
2019/379 20200211 11.02.2020 Utgående brev N - 21/42 - Fjonevegen 1669 - Søknad om ferdigattest - Sanitærteknisk installasjon - Godkjent Kai Rune m.fl.
2020/195 20200211 11.02.2020 Utgående brev N - 12/69/36 - Sylvtjønn 63 - Søknad om rammelyve - Tilbygg til fritidsbustad - Godkjent Profil Bygg AS m.fl.
2019/1135 20200211 11.02.2020 Utgående brev N - 41/22 - Arealoverføring mellom 41/22 og 41/102 kan ikke tinglyses Knut Felle
2018/1184 20200211 11.02.2020 Utgående brev N - 33/92 - Ikke tinglyst tilleggsareal til 33/268 Knut Oddvar Nes m.fl.
2020/194 20200210 10.02.2020 Inngående brev N - 31/183 - Sollivegen 124 - Byggesøknad - Tilbygg garasje Ole Kristian Bøe
2020/191 20200210 10.02.2020 Inngående brev N - 4/3, 4/5, 4/7 og 4/11 - Nykås - Melding om krav om sak for jordskifteretten Domstol - Undheim, Aud Eli
2019/657 20200210 10.02.2020 Inngående brev K - 14/406 - Vrådal Brygge - Søknad om igangsetting - Fritidsbustad nr 2 på tomta Caprautvikling -
2015/717 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2020/172 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2012/1232 20200210 10.02.2020 Inngående brev Oppsigelse stilling 12,68 %
2011/410 20200210 10.02.2020 Utgående brev Innkalling til møte om grunnskuleopplæring frå hausten 2020 - fredag 28.02.20 *****
2020/181 20200210 10.02.2020 Utgående brev Innkalling til møte om grunnskuleopplæring for vaksne - 28.02.20 *****
2020/188 20200210 10.02.2020 Inngående brev K - 33/121 - Dalanvegen 55 D - Byggesøknad - Garasje med leilighetar SVEIN HEGGTVEIT
2019/1487 20200210 10.02.2020 Utgående brev K - 86/30 - Laupedalen - Ferdig matrikkelbrev Ole-Kristian Bredesen Vindsvoll m.fl.
2015/1646 20200210 10.02.2020 Utgående brev Søknad/varsel til arbeidsgivar om avvikling av foreldrepermisjon *****
2013/309 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om støtte til vidareutdanning *****
2018/702 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2020/85 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2019/1234 20200207 07.02.2020 Inngående brev N - 38/54 og 38/73 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Harald Nilsen
2020/195 20200207 07.02.2020 Inngående brev N - 12/69/36 - Sylvtjønn 63 - Søknad om rammelyve - Tilbygg til fritidsbustad Profil Bygg AS
2020/179 20200206 06.02.2020 Inngående brev K - 1/68/0/3 - Vrådal skisenter - Tunvegen 24 - Byggesøknad - Tilbygg fritidsbustad Alpin - Petter Johnsen
2019/900 20200206 06.02.2020 Inngående brev K- 17/41 - Kragsholmen 72 - Byggesøknad - Fritidsbustad - Justerte teikningar fasadar K2kompetanse - Trine Lise Weidemann
2020/177 20200206 06.02.2020 Inngående brev N - 38/432 - Felehovet sør 175 - Melding om tilbygg unntatt søknadsplikt - Garasje/uthus Marit Haugen Lie
2019/561 20200206 06.02.2020 Utgående brev K - 14/404 - Vrådal Brygge - Søknad om igangsetting - Fritidsbustad nr. 2 på tomta - Godkjent Caprautvikling - m.fl.
2019/1420 20200206 06.02.2020 Utgående brev N - 24/8 - Søknad om frådeling - dispensasjon - jordlovsbehandling KVITESEID KOMMUNE
2016/1680 20200206 06.02.2020 Inngående brev N - 38/564 - Bjønntjønn 315 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
2020/179 20200206 06.02.2020 Utgående brev K - 1/68/0/3 - Vrådal skisenter - Tunvegen 24 - Byggesøknad - Tilbygg fritidsbustad - Godkjent Alpin - Petter Johnsen m.fl.
2019/1346 20200206 06.02.2020 Utgående brev K - 1/304 - Krodalvegen 100 - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad - Godkjent Inge Aamlid m.fl.
2017/947 20200205 05.02.2020 Inngående brev N - 33/297 - Partsliste Nissedal Kommune -
2017/947 20200205 05.02.2020 Inngående brev N - 33/297 - Protokoll for oppmålingsforretning, tomt 4, 5, 9, 11 og 13 Nissedal Kommune -
2019/1135 20200205 05.02.2020 Inngående brev N - 41/22 og 41/102 - Protokoll for oppmålingsforretning Nissedal Kommune -
2019/561 20200205 05.02.2020 Inngående brev K - 14/404 - Vrådal Brygge - Søknad om igangsetting - Fritidsbustad nr.2 - Oppdatert gjennomføringsplan Caprautvikling -
2019/1346 20200205 05.02.2020 Inngående brev K - 1/304 - Krodalvegen 100 - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad Inge Aamlid
2020/172 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2020/132 20200205 05.02.2020 Utgående brev K - 36/3, 36/17 og 36/49 Ståland - Frådeling av tilleggsareal og grensejustering - dispensasjon - jordlovsbehandling KVITESEID KOMMUNE
2015/1646 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad/varsel til arbeidsgivar om avvikling av foreldrepermisjon *****
2010/145 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om omplassering av stilling *****
2020/153 20200204 04.02.2020 Utgående brev K - 2/2 - Vråvegen 537 - Frådeling av hyttetomt - dispensasjon - jordlovsbehandling KVITESEID KOMMUNE
2018/242 20200204 04.02.2020 Utgående brev Påmelding til norskprøver *****
2019/935 20200204 04.02.2020 Utgående brev K - 12/5 - Hurrungvegen 52 - Førehandsvarsel om adresseendring Knut Ove Resen-Fellie
2019/935 20200204 04.02.2020 Utgående brev K - 12/1 - Hurrungvegen 72 og 710 - Førehandsvarsel om adresseendring Torbjørn Sinnes
2019/935 20200204 04.02.2020 Utgående brev K - 13/3 - Hurrungvegen 391 - Førehandsvarsel om adresseending Halvor Nordbø
2018/890 20200204 04.02.2020 Utgående brev Kyrtjønn Holte, Nina
2018/889 20200204 04.02.2020 Utgående brev Kyrtjønn Holte, Nina
2019/705 20200204 04.02.2020 Utgående brev N - 12/69/17 - Sylvtjønn 33 - Søknad om ferdigattest - Tilbygg fritidsbustad - Godkjent Macgregor - Tveit, Knut Arne m.fl.
2019/584 20200204 04.02.2020 Utgående brev N - 36/139 - Utsjå 57 - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad - Godkjent POLLEN BYGG & EIENDOM Niels Rasmus Kaastrup Nielsen
2018/10 20200204 04.02.2020 Inngående brev N - 38/560 - Felehovet nord - Gapahuk er ferdig Finn Arthur Forstrøm
2020/157 20200204 04.02.2020 Utgående brev N - 17/14 - Århusodden - Nissedalsvegen 680 - Byggesøknad utleigehytte - dispensasjon - høyring STATENS VEGVESEN m.fl.
2018/1615 20200204 04.02.2020 Utgående brev Svar vedrørande oppseiing av barnehageplassplass for ***** ***** ***** *****
2018/1616 20200204 04.02.2020 Utgående brev Vedrørande oppseiing av barnehageplass for ***** ***** ***** *****
2020/60 20200204 04.02.2020 Utgående brev Svar angåande grensejustering Steinar Solum
2019/594 20200204 04.02.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering *****
2016/515 20200203 03.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon frå delar av stilling *****
2016/515 20200203 03.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon av delar av stillinga di *****
2020/152 20200203 03.02.2020 Inngående brev K - 15/8 - Straumsnesvegen 50 - Byggesøknad - Kårbustad Trygve Straumsnes
2018/1616 20200203 03.02.2020 Inngående brev Oppseiing av plass frå 01.03.20 *****
2019/584 20200203 03.02.2020 Inngående brev N - 36/139 - Utsjå 57 - Byggesøknad - Fritidsbustad - søknad om ferdigattest POLLEN BYGG & EIENDOM Niels Rasmus Kaastrup Nielsen
2020/157 20200203 03.02.2020 Inngående brev N - 17/14 - Århusodden - Nissedalsvegen 680 - Søknad om dispensasjon Lars Gunnar Brath Veum
2018/229 20200203 03.02.2020 Inngående brev Innkalling til 2. opphald - ***** ***** ***** *****
2020/153 20200203 03.02.2020 Inngående brev K - 2/2 - Vråvegen 537 - Søknad om dispensasjon - Søknad om fradeling av tomt Ivar Skree
2018/1615 20200203 03.02.2020 Inngående brev Oppseiing av plass frå 01.03.20 *****
2018/1447 20200131 31.01.2020 Inngående brev N - 38/599 - Felehovet nord 358 - Byggesøknad - Ny vurdering av sak - Oppfordring om å gjere om vedtak FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2008/2106 20200131 31.01.2020 Inngående brev N - 38/314 og 315 - Felehovet - Egenerklæring om bruk av borebrønn Sissel Helene Strand
2011/1657 20200131 31.01.2020 Utgående brev Medarbeidarsamtale 31.01.20 *****
2013/782 20200131 31.01.2020 Utgående brev Tilmelding PPT - Januar 2020 *****
2013/782 20200131 31.01.2020 Utgående brev Pedagogisk rapport *****
2019/561 20200130 30.01.2020 Inngående brev K - 14/404 - Vrådal Brygge - Ingangsettingstillatelse - Fritidsbustad Caprautvikling -
2017/54 20200130 30.01.2020 Inngående brev Oversending av klage frå fylkesmannen Post Kviteseid Kommune
2019/705 20200130 30.01.2020 Inngående brev N - 12/69/17 - Sylvtjønn 33 - Søknad om ferdigattest - Tilbygg fritidsbustad Macgregor - Tveit, Knut Arne
2019/428 20200130 30.01.2020 Utgående brev N - 12/65 - Stemtjønnvegen 216 - Søknad om ferdigattest - Tilbygg fritidsbustad - Godkjent Are Kristian Monsen
2020/84 20200130 30.01.2020 Utgående brev K - 68/5 - Omlidvegen 30 - Byggesøknad - Ombygging og tilbygg våningshus - Godkjent Tarjei Gjelstad m.fl.
2020/132 20200130 30.01.2020 Inngående brev K - 36/3 - Staalane - Søknad om frådeling - Samanføying og grensejustering - Dispensasjon Stine Jamtveit
2019/1135 20200130 30.01.2020 Utgående brev N - 41/22 og 41/102 - Arealoverføring - Melding til Tinglysing Kartverket Tinglysing
2020/127 20200130 30.01.2020 Utgående brev K - 34/6 - Kvennesvegen 257 - Adressetildeling Kjell Eikland
2018/1164 20200130 30.01.2020 Utgående brev N - 11/74 - Huvtjønnleiken - Oppdatert matrikkelbrev Geir Sandvik
2014/707 20200130 30.01.2020 Inngående brev K - 92/1 - Midbøen øvre - Søknad om frådeling av areal - Kartforretning Toralf Haugen
2019/903 20200130 30.01.2020 Inngående brev N - 33/10 - Søknad om arealoverføring - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2020/89 20200130 30.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2020/213 20200130 30.01.2020 Inngående brev K - 14/310 - Straumsnesvegen 171 - Forhåndsuttale - Tilbygg hytte SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER MNAL
2019/403 20200129 29.01.2020 Inngående brev K - 2/4 - Vråliosvegen - Veg til tomt 2/65 - Søknad om ferdigattest - Veg FESTE SØR AS
2019/1056 20200129 29.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2014/1575 20200129 29.01.2020 Utgående brev Stadfesting av godkjent 10-årig grunnskule *****
2020/119 20200129 29.01.2020 Utgående brev Oppsummering frå møte på skulen 28.01.20 *****
2010/1237 20200129 29.01.2020 Utgående brev Søknad om redusert stilling til ***** ***** ***** *****
2019/403 20200129 29.01.2020 Utgående brev K - 2/4 - Vråliosvegen - Veg til tomt 2/65 - Søknad om ferdigattest - Godkjent FESTE SØR AS
2016/1680 20200129 29.01.2020 Utgående brev N - 38/564 og 38/545 - Bjønntjønn - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
2018/664 20200129 29.01.2020 Utgående brev Tilmelding PPT - Januar 2020 *****
2018/471 20200129 29.01.2020 Utgående brev Tilmelding PPT - Januar 2020 *****
2020/60 20200128 28.01.2020 Inngående brev Kartvedlegg Vestfold Norgesfor - Steinar Solum
2019/562 20200128 28.01.2020 Inngående brev K - 14/407 - Vrådal Brygge - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad Caprautvikling -
2008/1417 20200128 28.01.2020 Utgående brev K - 1/6 - Straumøy - Båthus - Ønske om ny behandling i formannskapet - avklaring Olav Roholdt
2008/1955 20200128 28.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon *****
2019/376 20200128 28.01.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning ut skuleåret 2019-2020 *****
2016/33 20200128 28.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2019/904 20200128 28.01.2020 Utgående brev N - 38/76 - Felehovet nord EH15 - Ferdig matrikkelbrev Arild Gonsholt og Elisabeth Richardt
2018/811 20200128 28.01.2020 Utgående brev N - 38/31 - Felehovet nord tomt EH47 - Ferdig matrikkelbrev Mona Tveten og Tor Morten Tveten
2019/428 20200128 28.01.2020 Inngående brev N - 12/65 - Stemtjønnvegen 216 - Ferdigstillelse - Tilbygg fritidsbustad Are Kristian Monsen
2020/91 20200128 28.01.2020 Utgående brev K - 23/5 - Spjotsoddveg 71 - Søknad om tilleggsareal - Godkjenning Asle Fjeldstad
2020/15 20200128 28.01.2020 Utgående brev N - 41/46 - Vang, Felle - Oppføring av fritidsbustad - dispensasjon - særutskrift Karin Margrete Mikaelsen
2019/1239 20200128 28.01.2020 Utgående brev K - 51/7 - Listaul - Bruksendring av våningshus - dispensasjon - særutskrift Ingebjørg O Lundeberg
2018/1436 20200128 28.01.2020 Utgående brev K - 54/6 - Åbø - Dalanvegen 1800 - Frådeling av hus og tun - dispensasjon - klage - særutskrift ADVOKAT INGE M. EVJA AS m.fl.
2015/1870 20200128 28.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skulefri - ***** ***** ***** *****
2019/562 20200128 28.01.2020 Utgående brev K - 14/407/0/1 - Vrådal Brygge - Søknad om ferdigattest - Fritidsbustad - Godkjent Caprautvikling - m.fl.
2019/1471 20200128 28.01.2020 Inngående brev Oppfølgingsplan *****
Ingen tilgang 20200128 28.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 *****
Versjon:5.2.01